Gamla almanackor

Hittade en del gamla almanackor i en låda, den äldsta från 1907 och nyaste från 1941. Dessa almanackor innehåller mycket reklam och annan information. Här vill jag delge er besökare en del ur dessa almanackor. Vad jag kan säga är, att det jag har tagit med från dessa almanackor bara är en bråkdel av vad som finns i dom. 
Denna första sida visar en del almanacksomslag från olika år. 

            År 1907

            År 1908

             År 1910

              År 1913

              År 1915

            År 1935