Månadsblad

Här kommer månadsblad med en del anteckningar från olika år. Ibland är det tydligt vad som antecknats och ibland får man gissa. Det sätter igång fantasin.

        Maj månad 1907
        fick Hanna nya
        skor 4 maj.

     Tre månader senare,
      augusti 1907, fick
      Richard och Hildur
      nya skor.

   November 1919 finns
   en del noteringar som
   är svåra att tolka. Men
   andra november har
   någon dött, 22:a var
   det 3gr kallt och snö.
   25:e var det
   vintersågning. 

      April 1921 kan man
      läsa "första bil". Om
      det var första köpta
      bil eller första bilen
      dom såg får vi bara
      gissa. 

         Noteringarna på
         denna sida är som
         väderleksrapport.
         Blåst till sista
         sista veckan och
         sedan åska och
         hagel.