Lite av varje

Som sagt, så innehåller dessa små almanackor väldigt mycket. Denna sista sida visar lite av varje. Se och begrunda.

      Almanackan från
      1931 hade på varje
      månadsblad reklam
      som gjorts som en
      vers.

       Av reklamen att
       döma, kan man
       nog avgöra vem
       som gav ut dessa
       almanackor.

       Fortfarande från
        1931.

      Kungasläkten 1908.

      Bara överskriften!!!!
      Men rätt kul att läsa.

       Varning för kaffe
       anno 1912.