Gamla bilder Bysketrakten

Här kommer bilder b la från Renholmen, Åbyn och Byskeområdet. Skulle vara trevligt om någon som ser dessa bilder meddelar mig om ni ser något fel i informationen. Min man har sina rötter här så det är extra intressant med information till bilderna. 
Bilder och texter till har jag hämtat från gamla album och Skellefteå museéum

Brännfors ångsåg AB med maskin och pannhus. Från 1890

Även här Brännfors ångsåg.

Gamla folkets hus i Renholmen, fotograferat strax före rivningen

Vitkasern Renholmen

Rödkasern, Renholmen

Renholmens såg, fotot från öster, pråmslipen. Bostadshuset längst till vänster är Elis Nyströms hem. Det vita gavelhuset inrymmer tjänstemannabostad. Det långa vita huset är arbetarbostad. Huset längst till höger ägdes av Karl Algot Lindström.

Brännfors herrgård, inspektorsbostaden nordost om Viken. Detta var den s.k. gamla herrgården från 1890-talet. Senare uppfördes strax intill ännu ett bostadshus, den s.k. nya herrgården.

 Nya herrgården nordost om Viken. Bostad för sågverksbolagets höre tjänstemän. Huset uppfördes vid 1900-talets början öster om den gamla herrgården.

Denna bild av splitvedslasterskor från Renholmen är tagen omkring 1915. I splitvedslastningen deltog även barnen. Arbetsförtjänsterna var låga. Kvinnoarbetsdagen betalades med 3 kronor om dagen medan barnarbetsdagen betalades medn 2 kronor om dagen. Barnens arbete bestod mest i att kasta i splitveden.
Pojken som sitter längst fram är en son till sågverksarbetaren Helmer Burström (Olas farfar). Vi vet inte vem av sönerna det är så är det någon som vet.....hör av er!

Kolargänget. Kolargården var en mycket stor anläggning vid Renholmensågen. Kolarbas var Johannes Andrsson som sitter längst till höger. På lådan sitter Fritjof Mikaelsson (Olas mormorsfar). Har namnen på alla om någon är intresserad. 

Tvätterskor i Renholmen fotograferade i samband med matt-tvätt. Har markerat Hildur Burström, Sally Burström, och Manda Burström på bilden eftersom Hildur och Sally är Olas fastrar och Amanda är hans farmor.
Inredningen i tvättstugan bestod av två kokgrytor inmurade i en gammal spis. Golvet var ett plankgolv som alltid var blött och halkigt. Tvättstugan var svart och nerrökt. Vattnet fick bäras från bryggan vid Åbyälven, och på denna brygga fick tvätterskorna också stöta och skölja kläderna. Avloppet bestod av ett hål i golvet och i detta fanns en tapp.

Staplaregänget.Brännfors sågens sista dagar NV 10 april 1930. Mannen i mitten längst fram är Helmer Burström, Olas  farfar.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)