Bliss - också ett sätt att tala     

Blissinfo  

Förmågan att kunna kommunicera med våra medmänniskor i tal och skrift är för de flesta av oss en självklarhet, men det finns i vårt land många människor med olika grader av talsvårigheter. Stava och läsa är ofta ett problem, speciellt för den som aldrig kunna säga något.

För flera hundra personer som saknar tal, ofta i förening med ett rörelsehinder. Har blissymbolerna blivit ett alternativ eller ett komplement till det bristande talet.

Blissystemets grunder

Bliss är ett bildspråk med symboler istället för ord och bokstäver. Bliss kan den använda som inte har ett talspråk.

 

Ett internationellt språk

Alla som kan Bliss kan skriva till varandra, oavsett var i världen man bor.

 

Charles Bliss

Charles Bliss hette mannen som uppfann bliss-språket. Han bodde i Kina när han  började skapa ett symbolspråk som byggde på bilder och inte på tecken för ljud.

Avsikten var att underlätta för människor att tala och skriva med varandra även om de taladeCharles bliss.jpg olika språk.

Det tog lång tid innan blissystemet började användas – och användningen blev annorlunda än vad Charles Bliss hade tänkt sig. Nu används det av människor med funktionshinder.

 

                                                     Carles Bliss som skapade Blisspråket

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)